თუ რომელიმე ფილმი არ მუშაობს დაგვიწერეთ მისის ზუსტი სახელი და მიზეზის(სერიალის შემთხვევაში სერია და სეზონიც), ჩვენ კი უმოკლეს დროში ვეცდებით მის აღდგენას