სხვების ცხოვრება / Das Leben der Anderen
play

სხვების ცხოვრება

Das Leben der Anderen

სხვების ცხოვრება

Das Leben der Anderenმოკლე აღწერა:

აღმოსავლეთი ბერლინი, 1984 წლის ნოემბერი. თავისი მართველობის დამთავრების ხუთი წლით ადრე აღმოსავლეთ–გერმანული ხელისუფლება თავის დაჩმებებს ფუძეს

close